Tuesday, 28 Jun 2022
[Blog - Phần mềm và website kiếm tiền] Tổng hợp các bài viết hướng dẫn

Tăng subscribers, likes và views cho kênh Youtube tại SubMeNow

Đầu tiên các bạn hãy truy cập vào Free YouTube Subscribers|Free YouTube Likes|Free YouTube Views

Tăng subscribers, likes và views cho kênh Youtube tại SubMeNow

Đăng ký tài khoản từ SubMeNow

1) Bấm vào Sign In

 

2) Nhập email và Youtube Channel ID

Email

Youtube Channel ID
Click vào Youtube Channel ID

Bấm vào sao chép “Mã nhận dạng kênh”

3) Bấm vào Sign Up để đăng ký

4) Nhập Your Name

5) Bấm lại vào Sign Up và chờ đợi vài giây

6) Tiếp tục hoàn thành ở bước còn lại

7) Đăng ký thành công

Tăng subscribers, likes và views cho kênh Youtube tại SubMeNow

1) Chọn 1 trong 3 tùy thuộc vào việc thời gian rảnh rỗi mà bạn có

2) Bấm vào Subscribe Me Now (ở đây tôi chọn cái ít nhất để ví dụ)

3) Tiến hành thực hiện thao tác như đã xem video hướng dẫn trên Youtube

Mình xin kết thúc chia sẻ ở đây cám ơn tất cả các bạn đã theo dõi.