Tuesday, 28 Jun 2022
[Blog - Phần mềm và website kiếm tiền] Tổng hợp các bài viết hướng dẫn

Sử dụng cùng lúc Macro Recorder 1.0.51.0 và AutoClick by PhongPro206 V2.1 để hoạt động trên hai game

Mình xin chia sẻ các bạn cách phối hợp Macro Recorder 1.0.51.0AutoClick by PhongPro206 V2.1 (hoặc xClicker V2.6.0.2) để hoạt động cùng lúc trên hai game.

Hai game mình ví dụ là Cửu Âm Chân Kinh và Hero Wars trên Facebook. Mình chọn Macro Recorder 1.0.51.0 và AutoClick không chiếm chuột (ở đây mình chọn AutoClick by PhongPro206 V2.1) để chạy auto trong hai game này.

 

Lưu ý khi sử dụng Macro Recorder 1.0.51.0 là auto dạng chiếm chuột và khi chương trình đang chạy các bạn không được di chuyển chuột vì làm vậy sẽ tắt chương trình Macro Recorder 1.0.51.0.

Hướng dẫn sử dụng cùng lúc Macro Recorder 1.0.51.0 và AutoClick by PhongPro206 V2.1 để hoạt động trên hai game

1) Bạn mở game cần dùng Auto Click không chiếm chuột lên

Ví dụ: Game Cửu Âm Chân Kinh

2) Mở AutoClick không chiếm chuột lên và ở đây mình chọn AutoClick by PhongPro206 V2.1

AutoClick by PhongPro206 V2.1

Xem hướng dẫn tại đây

xClicker V2.6.0.2

Xem hướng dẫn tại đây

3) Chọn tọa độ cần AutoClick không chiếm chuột và nhấn F4

4) Bấm vào thêm tọa độ rồi sau đó nhấn F1 để chạy chương trình (nếu muốn ngưng chương trình thì nhấn F2)

Thêm tọa độ cần AutoClick

Nhấn F1 chạy chương trình và nếu muốn ngưng chương trình thì bấm F2

5) Bây giờ chương trình AutoClick không chiếm chuột đang chạy trên game thứ nhất và các bạn hãy mở game thứ hai lên

Ví dụ: Game Hero Wars trên Facebook

6) Mở phần mềm Macro Recorder 1.0.51.0

7) Tùy chỉnh lại Hotkey để tránh đụng chạm đến AutoClick không chiếm chuột

8) Vừa chơi game Hero Wars và vừa ghi lại những hoạt động chơi

Cách ghi kịch bản của Macro Recorder 1.0.51.0 thì xem tại đây

9) Sau khi ghi xong kịch bản thì sẽ có kết quả như thế này

10) Chọn số lần lặp lại và số lần là bạn tùy chọn

11) Bấm Play (hoặc Hotkey đã chọn) để chạy chương trình

12) Xem video hướng dẫn trên Youtube để các bạn thấy rõ ràng hơn


Như vậy là hoạt động cùng lúc AutoClick không chiếm chuột và Macro Recorder 1.0.51.0 trên hai game.

Mình xin kết thúc chia sẻ ở đây và cám ơn tất cả các bạn theo dõi.