Friday, 22 Oct 2021

My Vlogs

Đây là những gì mình đi du lịch và mình quay phim lại.
This is what I travel and I filmed it.

 
My Vlogs [Playlist Youtube]

Một số video khác – Some other videos :
 
Đi ăn nhà hàng hải sản và làm video ngắn những hải sản như tôm, cua và ốc vòi voi….. – Go to a seafood restaurant and make short videos of seafood such as shrimp, crab and elephant snail …..

 

Video về một hồ cá tại chùa Giác Lâm – Video about an aquarium at Giac Lam Pagoda.

 

Video về vài con dê trong chuồng – Video of some goats in the barn.

 

Video về đàn gà trong chuồng – Video of chickens in the cage.

 

Video ngắn về bãi biển ở Gò Công – Short video about the beach in Go Cong.

 

Trang này đang trong giai đoạn phát triển và hiện tại mình đang suy nghĩ nên cho nó theo hướng nào mới hợp lý. Tạm thời tôi upload danh sách phát của Youtube.
This page is in development stage and I am currently thinking about which way to give it in a reasonable way. Temporarily upload YouTube’s playlist

 

Quảng Cáo