Friday, 22 Oct 2021
[Tổng Hợp Phim] Tất cả các phim đã được upload lên Dailymotion Kim Đao Ngọc Ấn

Kim Đao Ngọc Ấn (11->20 End)

Xem lại tập 01->10 tại đây


Link Playlist tại Dailymotion:
http://www.dailymotion.com/playlist/x5meem

PS:
Nếu các bạn muốn coi lại tập 11 thì bấm F5 thì sẽ tự động cập nhật lại tập ban đầu.

Chúc các bạn xem phim vui vẻ.