Wednesday, 1 Dec 2021
[Blog - Phần mềm và website kiếm tiền] Tổng hợp các bài viết hướng dẫn

Đóng dấu logo bằng phần mềm Aoao Video Watermark Pro 5.2

Mình đã upload phần mềm này lên Uploading.vn và đây là phần mềm miễn phí các bạn có thể download tại link này:
http://eunsetee.com/SXpr

PS:
Link download gốc đã được rút gọn link tại Adfly và các bạn muốn truy cập tới link gốc thì hãy xem tại đây (nếu các bạn đã biết hoặc từng download của mình thì không cần phải xem).


Đóng dấu logo bằng phần mềm Aoao Video Watermark Pro 5.2

Mở phần mềm Aoao Video Watermark Pro 5.2

Chọn và chú ý tên chữ của video

1) Chọn những video cần đóng dấu Logo

Chú ý chữ video là tiếng Anh và nếu chữ video hoặc folder là tiếng Việt,… thì tạm thời đổi tên thành tiếng Việt không dấu sau khi đóng dấu xong thì sửa lại.

2) Vào phần mềm chọn Add Video

Các bạn có thể chọn rất nhiều video cùng lúc để đóng dấu.

3) Chọn những video cần đóng dấu Logo

*Lỗi do chữ Tiếng Việt (cần thành tiếng Việt không dấu)

PS: Lúc này bạn hãy chỉnh sửa video thành tiếng Việt không dấu và nhớ tắt phần mềm rồi mở lại.

*Thành công nếu là tiếng Anh hoặc tiếng Việt không dấu

Đóng dấu Logo bằng chữ, hình ảnh và shape (các bạn tự nghiên cứu).

Logo bằng chữ

1) Chọn Add Text

2) Tại Text Watermark ghi tên logo chữ mà mình cần đóng dấu

3) Chọn Add và Logo chữ đã xuất hiện

4) Di chuyển bằng click chuột trái giữ và rê chuột hoặc chọn khung cố định có sẵn

*Click chuột trái giữ và rê chuột đến vị trí cần đặt Logo

*Chọn khung cố định có sẵn

5) Click vào T-Font để thay đổi định dạng chữ Logo (mục này các bạn tùy chọn theo sở thích)

6) Sau khi đã chọn được định dạng chữ Logo mình ưa thích thì bấm OK

Có thể bấm Run để chạy nếu không muốn đóng dấu Logo hình ảnh

Logo bằng hình ảnh

1) Chọn Add Image

2) Tại Image Watermark chọn Browse

3) Bấm vào Load Watermark rồi chọn Logo hình ảnh cần đóng dấu và bấm OK

4) Bấm Add và thấy Logo hình ảnh xuất hiện

5) Di chuyển logo bằng chuột hoặc chọn khung cố định có sẵn

6) Bấm OK

Chạy chương trình sau khi đã làm xong Logo (chữ, hình ảnh hoặc cả hai) và xem kết quả

1) Bấm Run

2) Chọn vị trí lưu và những thuộc tính của video mà bạn muốn (tùy sở thích của bạn)

3) Bấm Run để chạy chương trình

4) Xem kết quả

*Video chưa đóng Logo

*Video đã đóng Logo

Mình xin kết thúc phần hướng dẫn ở đây và cám ơn các bạn đã theo dõi.