Saturday, 23 Oct 2021
[Blog - Phần mềm và website kiếm tiền] Tổng hợp các bài viết hướng dẫn

Chia sẻ những trang web dùng để tăng subscribers (hoặc tăng giờ xem) cho kênh Youtube

Video hướng dẫn trên Youtube:

Đây là những trang website dùng để tăng subscribers, views và likes (hoặc tăng giờ xem) cho kênh Youtube mà tôi đã tình cờ tìm được và đang thử nghiệm. Video trên đã được test thử trên link 01 và link 02. Những link còn lại các bạn thử nghiên cứu để xem kết quả như thế nào.


(Cập nhật) Một số link có thêm chức năng tăng lượng theo dõi, like,… dành cho Facebook, Website, Twitter,……

1) Các trang web dùng để tăng subscribers, view và like:
Link 01: https://www.subpals.com/
Link 02: https://www.ytpals.com/
Link 03: https://www.submenow.com/
Link 04: https://www.like4like.org/
Link 05: https://ytbpals.com/
Link 06: https://traffup.net/
=> Website: https://traffup.net/
=> Twitter: https://traffup.net/twitter/
=> Retweets: https://traffup.net/retweets/
=> Facebook: https://traffup.net/likes/
=> Instagram: https://traffup.net/instagram/
=> Youtube: https://traffup.net/youtube/
=> Pinterest: https://traffup.net/pinterest/
=> SoundCloud: https://traffup.net/soundcloud/
Link 07: https://onlywire.com/page/youtube
Link 08: https://www.ytmonster.net/
Link 09: https://www.instafollowers.co/
=> Instagram: https://www.instafollowers.co/free-instagram-followers
=> Facebook: https://www.instafollowers.co/free-facebook-followers
=> YouTube: https://www.instafollowers.co/free-youtube-subscribers
=> SoundCloud: https://www.instafollowers.co/free-soundcloud-likes
=> Pinterest: https://www.instafollowers.co/free-pinterest-followers
Link 10: https://www.sonuker.com/
Link 11: https://www.qqtube.com/en/
Link 12: https://kingviews.net/
(Sẽ cập nhật nếu tìm thấy)
Link của Việt Nam: https://hoatube.com/

2) Web tăng giờ xem (trang web hiện tại đã không còn hoạt động):

Link : Trang web trên trong video đã đóng. Hiện tại chưa tìm được link mới để tăng giờ xem.

PS:
Tất cả các link trên chỉ dùng thử nghiệm và điều quan trọng là không được lạm dụng. Cuối cùng chúc các bạn nhanh chóng đạt được 1000 subscribers và 4000 giờ xem để Youtube xem xét việc bật kiếm tiền.