Saturday, 23 Oct 2021
[Tổng Hợp Phim] Tất cả các phim đã được upload lên Dailymotion Bạch Ngọc Đường

Bạch Ngọc Đường (14->26)

Xem tập 27 -> 30B End tại đây
Xem lại tập 01 -> 13 tại đây


Link Playlist tại Dailymotion:
http://www.dailymotion.com/playlist/x5megq

PS:
Nếu các bạn muốn coi lại tập 14 thì bấm F5 thì sẽ tự động cập nhật lại tập ban đầu.

Chúc các bạn xem phim vui vẻ.