Friday, 22 Mar 2019
Phim Upload Lên Dailymotion Tôi Yêu Sư Tử Hà Đông

Tôi Yêu Sư Tử Hà Đông (11->20)
Link full tất cả các tập:
-Xem tập 01 -> 10 tại đây
-Xem tập 11 -> 20 tại đây
-Xem tập 21 -> 30 End tại đây

Link Playlist tại Dailymotion:
https://www.dailymotion.com/playlist/x60kzj

PS:
Nếu các bạn muốn coi lại tập ban đầu như 01, 11, 21 thì bấm F5 thì sẽ tự động cập nhật lại.