Monday, 10 Dec 2018
Nam Bắc Tửu Vương Phim Upload Lên Dailymotion

Nam Bắc Tửu Vương (01+02->19+20)
Link full tất cả các tập:
-Xem tập 01 + 02 -> 19 + 20 tại đây
-Xem tập 21 + 22 -> 39 + 40 tại đây
-Xem tập 41 + 42 -> 59 + 60 End tại đây

Link Playlist tại Dailymotion:
https://www.dailymotion.com/playlist/x5x8jr

PS:
Nếu các bạn muốn coi lại tập ban đầu như 01 + 02, 21 + 22, 41 + 42 thì bấm F5 thì sẽ tự động cập nhật lại.