Wednesday, 27 May 2020
[Tổng Hợp Phim] Tất cả các phim đã được upload lên Dailymotion Nam Bắc Tửu Vương

Nam Bắc Tửu Vương (41+42->59+60 End)

Link full tất cả các tập:
-Xem tập 01 + 02 -> 19 + 20 tại đây
-Xem tập 21 + 22 -> 39 + 40 tại đây
-Xem tập 41 + 42 -> 59 + 60 End tại đây

Link Playlist tại Dailymotion:
https://www.dailymotion.com/playlist/x5y0wu

PS:
Nếu các bạn muốn coi lại tập ban đầu như 01 + 02, 21 + 22, 41 + 42 thì bấm F5 thì sẽ tự động cập nhật lại.

Chúc các bạn xem phim vui vẻ.

QUẢNG CÁO