Saturday, 16 Feb 2019
Kim Đao Ngọc Ấn Phim Upload Lên Dailymotion

Kim Đao Ngọc Ấn (01->10)
Xem tập 11 -> 20 End tại đây

Link Playlist tại Dailymotion:
http://www.dailymotion.com/playlist/x5ebpp

PS:
Nếu các bạn muốn coi lại tập 01 thì bấm F5 thì sẽ tự động cập nhật lại tập ban đầu.