Thursday, 18 Oct 2018
Blog

Khôi phục lại giao diện cũ của Youtube.

Xin chào tất cả các bạn hôm nay mình xin chia sẻ nhỏ về cách trở lại giao diện cũ của Youtube cho những người không thích giao diện mới giống mình.

Do mình quen dùng Cốc Cốc nên giao diện cũ là giao diện chính thức mà mình hay sử dụng.

Giao diện mới sẽ được trình bày ở trên trình duyệt Firefox.

Bây giờ mình chỉnh lại từ giao diện mới sang giao diện cũ cho những người không thích giao diện mới giống mình.

Các bạn hãy làm những bước như sau:

1)Bấm F12 lên:

2)Chọn vào lưu trữ:

3)Chọn Cookie trước và sau đó chọn link https://www.youtube.com/

4)Chọn PREF và thay đổi giá trị thành &f6=8

5)Nhấn Enter và Bấm F5 Refresh lại và đã trở thành giao diện cũ.

Giao diện cũ này tồn tại cho đến khi các bạn xóa lịch sử cookie hoặc quét Cleaner. Khi xóa cookie thì sẽ trở lại giao diện mới và các bạn nếu muốn trở lại giao diện cũ thì làm những bước trên.

Cám ơn các bạn đã đọc bài viết chia sẻ của mình.