Saturday, 16 Feb 2019
Huyền Thoại Hoa Mộc Lan Phim Upload Lên Dailymotion

Huyền Thoại Hoa Mộc Lan (40->48 End)
Link full tất cả các tập:
-Xem tập 01 -> 13 tại đây
-Xem tập 14 -> 26 tại đây
-Xem tập 27 -> 39 tại đây
-Xem tập 40 -> 48 End tại đây

Link Playlist tại Dailymotion:
https://www.dailymotion.com/playlist/x5wx4t

PS:
Nếu các bạn muốn coi lại tập ban đầu như 01,14,27,40 thì bấm F5 thì sẽ tự động cập nhật lại.