Saturday, 4 Jul 2020
[Tổng Hợp Blog] Những bài viết blog hướng dẫn và chia sẻ

Game Trung Quốc Offline xưa : Bao Thanh Thiên Thất Hiệp Ngũ Nghĩa và Tiên Kiếm Kỳ Hiệp

Đây là hai game Offline xưa của Trung Quốc được chơi lại trên Dosbox.

Game Trung Quốc Offline Xưa – Bao Thanh Thiên Thất Hiệp Ngũ Nghĩa

Link download game:
http://biastonu.com/1Vop

Link xem video hướng dẫn để chơi trong game trên Youku:
http://list.youku.com/albumlist/show/id_23518191.html

Game Trung Quốc Offline Xưa – Tiên Kiếm Kỳ Hiệp

Link download game:
http://biastonu.com/1Vsq

Link playlist youtube xem cách chơi từ đầu đến cuối:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnqxBrSr_8PY0OqgxE_57rlDt49Jzv99y

Chúc các bạn chơi game vui vẻ.

QUẢNG CÁO