Sunday, 20 Oct 2019
[Tổng Hợp Blog] Những bài viết blog hướng dẫn và chia sẻ

Chia sẻ những trang web dùng để tăng subscribers (hoặc tăng giờ xem) cho kênh Youtube.

Video hướng dẫn trên Youtube:

Đây là những trang website dùng để tăng subscribers, views và likes (hoặc tăng giờ xem) cho kênh Youtube mà tôi đã tình cờ tìm được và đang thử nghiệm. Video trên đã được test thử trên link 01 và link 02. Những link còn lại các bạn thử nghiên cứu để xem kết quả như thế nào.

1)Các trang web dùng để tăng subscribers, view và like:
Link 01: http://evassmat.com/Auv7
Link 02: http://evassmat.com/Av69
Link 03: http://evassmat.com/AvEe
Link 04: http://evassmat.com/AvIY
Link 05: http://eunsetee.com/HEQb
Link 06: http://eunsetee.com/HEUZ
Link 07: http://eunsetee.com/HEcl
Link 08: http://eunsetee.com/HEfH
Link 09: http://eunsetee.com/HEkV
Link 10: http://eunsetee.com/HEum
Link 11: http://eunsetee.com/HEyO
Link 12: http://eunsetee.com/HF1b

2)Web tăng giờ xem (trang web hiện tại đã không còn hoạt động):

Link : http://evassmat.com/AvNE

PS:
Tất cả các link trên chỉ dùng thử nghiệm và điều quan trọng là không được lạm dụng. Cuối cùng chúc các bạn nhanh chóng đạt được 1000 subscribers và 4000 giờ xem để Youtube xem xét việc bật kiếm tiền.

QUẢNG CÁO
LIÊN KẾT ĐƯỢC TÀI TRỢ