Sunday, 25 Aug 2019
[Tổng Hợp Blog] Những bài viết blog hướng dẫn và chia sẻ

Chia sẻ những trang web dùng để tăng subscribers (hoặc tăng giờ xem) cho kênh Youtube.

Video hướng dẫn trên Youtube:

Đây là những trang website tăng subscribers (hoặc tăng giờ xem) cho kênh Youtube mà tôi đã tình cờ tìm được và tôi cũng đang thử nghiệm những link đó. Tôi chia sẽ cho các bạn để làm thử (nếu muốn).

*Các trang web tăng subscribers:
Link 1: http://evassmat.com/Auv7
Link 2: http://evassmat.com/Av69
Link 3: http://evassmat.com/AvEe (Cập nhật thêm – các bạn có thể tự tìm hiểu và nghiên cứu vì nó không có trong video)
Link 4: http://evassmat.com/AvIY (Cập nhật thêm – các bạn có thể tự tìm hiểu và nghiên cứu vì nó không có trong video)

*Web tăng giờ xem:

Link : http://evassmat.com/AvNE

PS:
Tất cả các link trên chỉ dùng thử nghiệm và điều quan trọng là không được lạm dụng. Cuối cùng chúc các bạn nhanh chóng đạt được 1000 subscribers và 4000 giờ xem để Youtube xem xét việc bật kiếm tiền.

QUẢNG CÁO
LIÊN KẾT ĐƯỢC TÀI TRỢ