Friday, 22 Mar 2019
Bảy Sắc Nhân Gian - Thất Thái Nhân Gian 1991 Phim Upload Lên Dailymotion

Bảy Sắc Nhân Gian – Thất Thái Nhân Gian 1991 (27->36 End)
Link full tất cả các tập:
-Xem tập 01 -> 13 tại đây
-Xem tập 14 -> 26 tại đây
-Xem tập 27 -> 36 End tại đây

Link Playlist tại Dailymotion:
https://www.dailymotion.com/playlist/x5zpo7

PS:
Nếu các bạn muốn coi lại tập ban đầu như 01,14,27 thì bấm F5 thì sẽ tự động cập nhật lại.