Saturday, 19 Jan 2019
Bảo Vật Thần Y Phim Upload Lên Dailymotion

Bảo Vật Thần Y (14->26)
Link full tất cả các tập:
-Xem tập 01 -> 13 tại đây
-Xem tập 14 -> 26 tại đây
-Xem tập 27 -> 38 End tại đây

Link Playlist tại Dailymotion:
https://www.dailymotion.com/playlist/x5z34i

PS:
Nếu các bạn muốn coi lại tập ban đầu như 01,14,27 thì bấm F5 thì sẽ tự động cập nhật lại.